Formy wtryskowe – Wielkopolska

forma wytryskowa

W procesie produkcji elementów z tworzyw wykorzystujemy formy wtryskowe. Są to niezbędne narzędzia służące do wytwarzania elementów różnych maszyn i urządzeń, a także przedmiotów codziennego użytku.

Zadaniem form wtryskowych jest formowanie i kształtowanie plastikowych części, znajdują zastosowanie również w produkcji elementów metalowych. Formy wtryskowe składają się z dwóch części zasadniczych czyli stempla i matrycy, pomiędzy którymi zaprojektowana i wykonana przestrzeń jest wypełniana tworzywem w stanie uplastycznionym.

Proces wtrysku rozpoczyna się od uplastycznienia granulek tworzywa. Następnie, tworzywo jest przemieszczane pod wysokim ciśnieniem poprzez ruch postępowy ślimaka układu uplastyczniającego do przestrzeni między stemplem a matrycą czyli gniazda lub gniazd formujących. Kiedy tworzywo zestali się, forma jest otwierana, a gotowa część jest wyjmowana.

Formy wtryskowe są projektowane w taki sposób, aby odpowiadały wymaganemu kształtowi i wymiarom docelowej części. W zależności od złożoności i wielkości części, formy mogą mieć różne konstrukcje, np. jednogniazdowe lub wielogniazdowe. Mogą również zawierać dodatkowe elementy, takie jak specjalistyczne układy chłodzenia, wkładki formujące, układy kinematyczne (suwaki i lub rdzenie) czy specjalne systemy grzania (GK – gorące kanały) lub elementy pozwalające kontrolować wypełnienie poszczególnych gniazd czyli układy sekwencyjne wtrysku. Proces projektowania i produkcji form wtryskowych dostosowujemy do indywidualnych wymagań każdego klienta.

 

Wtryskiwanie tworzyw sztucznych

Wtryskiwanie tworzyw sztucznych to proces polegający na podawaniu uplastycznionego tworzywa sztucznego pod wysokim ciśnieniem do formy wtryskowej z układu uplastyczniającego wtryskarki. Po zestaleniu się tworzywa w formie jest ono wyjmowane jako gotowa część. Jakość końcowego produktu zależna jest od wielu czynników, a jednym z nich jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie formy, które możesz powierzyć naszej firmie.

Produkcja części z zastosowaniem wtryskiwania tworzywa to proces szeroko stosowany w przemyśle, ponieważ umożliwia efektywne i precyzyjne masowe wytwarzanie różnorodnych elementów i produktów z tworzyw sztucznych. Za pomocą wtryskarki produkuje się różnego typu części, zabawki, obudowy, dekoracje, wyposażenie domu, a także detale. Wtryskiwanie tworzyw sztucznych ma więc szerokie zastosowanie w produkcji masowej, w wielu dziedzinach przemysłu.

 

Produkcja elementów za pomocą wtryskiwania tworzyw sztucznych

W zakres usług naszej firmy wchodzi również produkcja elementów za pomocą wtryskiwania tworzyw sztucznych. Wykonujemy różnego tylu elementy i detale z zastosowaniem nowoczesnych wtryskarek oraz form wtryskowych. Nasze produkty cechuje wysoka jakość, korzystamy jedynie ze sprawdzonego tworzywa, które spełnia restrykcyjne normy. Co więcej, końcowe produkty możemy wykończyć w dowolny sposób – na przykład lakierując je, znakując je, lub pokrywając specjalistyczną powłoką soft touch. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym i szybko realizujemy zlecenia.

Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły współpracy!